Att vara med i hemvärnet är en viktig uppgift med stort ansvar och mycket arbete. Du får satsa mycket av din fritid, för en ringa ersättning.

Det är de stimulerande uppgifterna, det goda kamratskapet och känslan av att göra en viktig insats som är din främsta belöning. Men det gäller också att du vet ditt värde. Genom utbildning och utveckling av dina färdigheter, medverkar du till att hemvärnets kompetens och förmåga ökar så som medlemskap i Hemvärnsföreningen – HBR Stockholm.


Historia Om Föreningen

Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm är en aktiv del av både Hemvärnsbefälets Riksförbud (HBR) såväl som av Försvarsutbildarna Stockholm & Södermanland.

Som medlem i föreningen har du också tillgång till alla Försvarsutbildarnas och övriga frivilligorganisationers aktiviteter som ger dig mervärde.

Och givetvis följer vi FM Värdegrund, (läs den här) den som inte ställer upp på det har inget i vår organisation att göra.


Vår verksamhetsidé

Föreningen har som verksamhetsidé att stödja hemvärnet inom Livgardes- och Södertörnsgrupperna. Vi är till för all hemvärnspersonal och inte bara för befäl & hemvärnssjukvårdare, utan för alla som är med i Hemvärnet men också för dem som är intresserade av hemvärnet.

Samt bedriver ungdomsverksamhet med fem (5) avdelningar i Stockholm, se ungdomsverksamheten

Under verksamheten för vuxna ligger tyngdpunkten på Ku Befälsutbildning, rekrytering, hemvärnssjukvård och försvarsupplysning.

Det gör vi främst genom att erbjuda försvarsupplysning i ämnen som syftar till att bredda hemvärnspersonalens kunskaper om aktuella händelser i vår omvärld.

Vår ambition är att två gånger om året erbjuda försvarsupplysning för våra medlemmar.

Våra kurser (inom ramen för Försvarsutbildarna Stockholm) är främst ledarskapsutbildning för grupp- och plutonchefer, med målen att höja kompetensnivån, utveckla ledarskapet samt ge bättre förmåga att lösa sin krigsuppgift.

Du som har ambitionen att utveckla din kompetens och förmåga för att möta morgondagens krav, ta steget och bli medlem i Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm som är det naturliga valet för dig som är hemvärnare eller intresserad av det som händer inom hemvärnet.

Anmälan gör du enklast via ”Bli medlem”.

Följ oss på vår hemsida så kan du uppdatera dig kontinuerligt.

Här finns även föreningens stadgar för nedladdning.


Till toppen av sidan