Hemvärnsföreningen

En del utav HBR-Stockholm och Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland

Att vara med i hemvärnet är en viktig uppgift med stort ansvar och mycket arbete. Du får satsa mycket av din fritid, för en liten ersättning.

Det är de stimulerande uppgifterna, det goda kamratskapet och känslan av att göra en viktig insats som är din främsta belöning. Men det gäller också att du vet ditt värde. Genom utbildning och utveckling av dina färdigheter, medverkar du till att hemvärnets kompetens och förmåga ökar så som medlemskap i Hemvärnsföreningen – HBR Stockholm.


Historia om föreningen

Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm är en aktiv del av både Hemvärnsbefälets Riksförbud (HBR) såväl som av Försvarsutbildarna Stockholm & Södermanland.

Som medlem i föreningen har du också tillgång till alla Försvarsutbildarnas och övriga frivilligorganisationers aktiviteter som ger dig mervärde.

Givetvis följer vi FM Värdegrund, den som inte ställer upp på det har inget i vår organisation att göra.


Vår verksamhetsidé

Föreningen har som verksamhetsidé att stödja hemvärnet inom Livgardes- och Södertörnsgrupperna. Vi finns till för all hemvärnspersonal och inte bara för befäl & hemvärnssjukvårdare, utan för alla som är med i Hemvärnet men också för dem som är intresserade av Hemvärnet.

Vi bedriver även ungdomsverksamhet med fem avdelningar i Stockholm, se ungdomsverksamheten.

Under verksamheten för vuxna ligger tyngdpunkten på befälsutbildning, rekrytering, hemvärnssjukvård och försvarsupplysning.

Det gör vi främst genom att erbjuda försvarsupplysning i ämnen som syftar till att bredda hemvärnspersonalens kunskaper om aktuella händelser i vår omvärld.

Vår ambition är att två gånger om året erbjuda försvarsupplysning för våra medlemmar.

Våra kurser (inom ramen för Försvarsutbildarna Stockholm) är främst ledarskapsutbildning för grupp- och plutonchefer, med målen att höja kompetensnivån, utveckla ledarskap samt ge bättre förmåga att lösa sin krigsuppgift.

Du som har ambitionen att utveckla din kompetens och förmåga för att möta morgondagens krav, ta steget och bli medlem i Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm som är det naturliga valet för dig som är hemvärnare eller intresserad av det som händer inom hemvärnet.

Anmälan gör du enklast via Bli medlem”.

Läs våra stadgar här 


Till toppen av sidan