Hemvärnsföreningen

En del utav HBR-Stockholm och Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland

Befäl eller menig, man eller kvinna, ungdom eller vuxen.

Ska du delta i regional eller föreningsvis utbildning så krävs det att du är medlem i någon frivillig förening. Vi välkomnar alla som vill engagera sig inom vår verksamhet och delar den värdegrund vi håller gemensamt med (FM) Försvarsmakten, se FM:s Värdegrund.

Fyll i ansökan nedan!


FÖR DIG SOM ÄR VUXEN

I Hv-hbr får du utvecklas och växa som människa samtidigt som du skyddar, bevakar och stödjer samhället. Allt genom att bidra med din tid några gånger per år.

Vill du bli medlem? Klicka på länken nedan och sök!

»   Medlemsansökan vuxen


FÖR DIG SOM ÄR UNGDOM

Verksamheten är avsedd för ungdomar från 15 till 20 år. Du kan ansöka från och med det år man fyller 15 år och kraven för deltagande är följande:

  • Vara medlem i någon ungdomsavdelning i Försvarsutbildarna.    
  • Bedömas lämplig av ungdomsledare.
  • Ha fysisk möjlighet att deltaga
  • Vara bosatt och folkbokförd i Sverige
  • För ungdomar som inte är myndiga så ska deras vårdnashavare godkänna deltagande.

»Medlemsansökan ungdom 

»Information kring medlemsavgift