P.G.A. Corona Viruset har ungdomsverksamheten drabbats.

Vår ungdomsverksamhet omfattar ca 200 ungdomar i åldern 15-20 år i Stockholm.
Tyvärr medför alla covidbegränsningar även begränsningar i ungdomsverksamheten, eftersom man inte kan träffas fysiskt p.g.a. smittorisken.
Intagning av nya ungdomar som skulle ha genomförts i september 2020, flyttar nu fram till september 2021.
Allt uppehåll innebär också att det är nästan omöjligt att följa de utbildningsplaner man har för att kunna flytta upp i klasser mm.
För många av våra ungdomar är verksamheten ett välkommet avbrott i en stressad vardag och där man kan träffa andra ungdomar och ledare som är engagerade.


Tyvärr är även ungdomstävlingen på Hemvärnets Stridsskola inställd 2021
p.g.a. att hemvärnet måste koncentrera sig på annan utbildning för att upprätthålla kompetenser.