Hemvärnsföreningen

En del utav HBR-Stockholm och Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland

Tillfälligt stopp för nya intagningar


Ungdomsavdelningarna i Stockholm har startat upp verksamheten för utbildningsåret och har genomfört introduktion och baskurs.

Nästa intagning med intro-helg och baskurs är planerad till hösten 2024 (september/november)