Tillfälligt stopp för nya intagningar


Ungdomsavdelningarna i Stockholm har startat upp verksamheten för utbildningsåret och har genomfört introduktion och baskurs.

Nästa intagning med INtro-helg och baskurs är planerad till hösten 2022 (september)