Verksamheten vänder sig till ungdomar mellan 15 – 20 år

Regler för att få deltaga i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet: Man ska fylla minst 15 år under året man söker till ungdomsverksamheten; och av ungdomsledare bedömd vara lämplig; ha förutsättningar för verksamheten samt; man måste vara bosatt och folkbokförd i Sverige.


I Sthlms län bedrivs ungdomsverksamhet av tre föreningar. Det är Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm med fem (5) ungdomsavdelningar, Tunga infanteri föreningen med en (1) ungdomsavdelning kallad ”T-Unga” samt Försvarsutbildarna Södermanland med fyra (4) ungdomsavdelningar: Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs

Upprättande av förläggning

Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm:s ungdomsverksamhet är den största inom Stockholmsförbundet. Verksamheten bedrivs inom fem lokala ungdomsavdelningar.

Järfälla; Bromma; Upplands-VäsbyNord Östra samt Syd.


Verksamheten syftar till att erbjuda ungdomar en seriös och meningsfull fritidssysselsättning enligt de regler som statsmakterna bestämt.
Verksamheten för ungdomar omfattar i huvudsak följande:

Grundkurser, fortsättningskurser och ledarskapskurser som ett startpaket för alla ungdomar.

Kurser och annan verksamhet har hög kvalitet och genomförs under ledning och ansvar av välutbildade och omdömesgilla ungdomsledare, Instruktörer.

Ungdomarna får lära sig hur man uppträder och tar ansvar för sig själv och andra i naturen under skiftande förhållanden och årstider.

De får lära sig nyttiga kunskaper om sjukvård, överlevnad, ledarskap och att ta hänsyn och visa omsorg om kamrater och andra i sin omgivning.

Ungdomarna får information om Totalförsvaret, och chans till en anställning inom Försvarsmakten.