Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm Ungdomsavdelning Järfälla

Upptagningsområde: Järfälla och Upplands-Bro kommuner

Vårt mål är att erbjuda ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid i militär anda genom utbildning och försvarsupplysning. (OBS! Syftet är inte att utbilda barnsoldater!) Detta fungerar även som förberedelse för en eventuell anställning i Försvarsmakten eller engagemang i Hemvärnet eller Frivilliga försvarsorganisationer.

Verksamheten på avdelningen leds av Ungdomsledaren (Avdelningschefen) och Biträdande ungdomsledaren. Till hjälp för att driva verksamheten har de ett antal instruktörer.
Instruktörerna är i huvudsak före detta medlemmar från avdelningen som efter genomförd militär grundutbildning, oftast som värnpliktiga befäl, kommer tillbaka till verksamheten som instruktörer.

I och med instruktörernas skiftande bakgrund, både militärt och civilt, får utbildningen på avdelningen en stor bredd. Detta gör också att vi har möjlighet att anpassa utbildningen efter ungdomarnas kunskap och förmåga


Kontakt Järfälla ungdomsavdelning

Daniel Nilsson
Mobilnummer: 072-505 08 21
E-post: jarfalla.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Besöksadress: Livgardet, Granhammarskasernerna, Granhammarsvägen 196 85 KUNGSÄNGEN (Besök endast efter ö.k.)


Så här ser vår verksamheten ut:

På torsdagskvällarna har vi teoriutbildning. Det vi lärt oss på lektionerna får vi sedan tillfälle att praktisera på de övningar som anordnas ungefär en till två gånger i månaden. Övningarna kan vara från en till fyra dagar långa (oftast två dagar) och då får vi lära oss hur man uppför sig i skogen på militärt vis. Vi marscherar, spanar, orienterar, tränas i sjukvård och mycket annat.Förutom vanliga övningar erbjuds också möjligheten att delta i veckokurser under skolloven. Exempel på sådana kurser är: Vinterkurs: Lära sig att ta sig fram i vinterlandskap, förebygga och åtgärda kylskador med mera. Överlevnadskurs: Lära sig överleva av vad naturen har att ge, klara sig utan moderna hjälpmedel med mera.Säkerheten är det viktigaste vid all verksamhet.

SÄKERHETEN FRAMFÖR ALLT! Innan man självständigt får hantera ett skjutvapen inom verksamheten är kravet att man genomgått den grundläggande utbildningen som bl a omfattar ett prov på säkerhetsbestämmelserna (krav 100% rätt) samt prov på handhavande – ladda och patron ur.Inga allvarliga olyckor har hittills inträffat men om något skulle hända har alla fått utbildning i att hantera allt ifrån skavsår till pulsåderblödningar. Det läggs stor vikt vid sjukvårdsutbildning, något man kan ha stor nytta av i det civila livet vilket några av oss har fått erfara.


Något annat man har användning för är den vana att leda som man får med åren.

Man lär känna sig själv och får reda på vad man klarar av utan att behöva känna sig pressad. Vi har en stark sammanhållning i gruppen och under övningarna har vi delat många upplevelser. Uppstår det några problem är det självklart att vi hjälper och stöttar varandra. Ordning och reda är också viktigt. För att allt skall fungera ute i skogen krävs det att man utvecklar ett visst ordningssinne och håller koll på sin egen och andras utrustning.