Hemvärnsföreningen

En del utav HBR-Stockholm och Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland

Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm Ungdomsavdelning Järfälla

Om oss

Upptagningsområde: Järfälla och Upplands-Bro kommuner

Verksamheten på avdelningen leds av Ungdomsledaren (Avdelningschefen) och Biträdande ungdomsledaren. Till hjälp för att driva verksamheten har de ett antal instruktörer.
Instruktörerna är i huvudsak före detta medlemmar från avdelningen som efter genomförd militär grundutbildning, oftast som värnpliktiga befäl, kommer tillbaka till verksamheten som instruktörer.

I och med instruktörernas skiftande bakgrund, både militärt och civilt, får utbildningen på avdelningen en stor bredd. Detta gör också att vi har möjlighet att anpassa utbildningen efter ungdomarnas kunskap och förmåga.

Verksamheten bedrivs tillsammans med Brommas ungdomsavdelning.

 


Verksamheten

På torsdagskvällarna har bedrivs teoriutbildning. Det som lärs ut praktiseras sedan på de övningar som annordnas ungefär en till två helger i månaden. Övningarna kan vara från en till fyra dagar långa (oftast två dagar). Varje övning har oftast ett tema, det kan exempelvis vara spaning, sjukvård eller förläggningstjänst. Förutom vanliga övningar erbjuds också möjligheten att delta i veckokurser under skolloven. Exempel på sådana kurser är; Vinterkurs – Lära sig att ta sig fram i vinterlandskap, sova i snöbivack samt även förebygga och åtgärda kylskador med mera. En annan kurs man kan söka är överlevnadskursen. Där du får lära dig kring vad naturen har ett ge i både skydd och matväg men även hur man gör upp eld när vädret sviker.

Allt material som behövs för att genomföra verksamheten får du låna (exempelvis föreningsdräkten (M/90, sovsäckar o.s.v.) av Försvarsmakten.

Följ oss på Instagram @forsvarsungdomjarfalla


Kontakt Järfälla ungdomsavdelning:

Daniel Nilsson
Mobilnummer: 072-505 08 21
E-post: jarfalla.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Besöksadress: Granhammarsvägen 1, 196 92 Kungsängen (Besök endast efter överenskommelse).

 


Något annat man har användning för är den vana att leda som man får med åren

Man lär känna sig själv och får reda på vad man klarar av utan att behöva känna sig pressad. Vi har en stark sammanhållning i gruppen och under övningarna har vi delat många upplevelser. Uppstår det några problem är det självklart att vi hjälper och stöttar varandra. Ordning och reda är också viktigt. För att allt skall fungera ute i skogen krävs det att man utvecklar ett visst ordningssinne och håller koll på sin egen och andras utrustning.