Hemvärnsföreningen

En del utav HBR-Stockholm och Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland

Du som är mellan 15 – 20 år, kan gå med i Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet.
OBS! Vi tar endast in nya medlemmar till ungdomsverksamheten på hösten.


Du kan ansöka från och med det år man fyller 15 år
och kraven för deltagande är följande:

  • Vara medlem i någon ungdomsavdelning i Försvarsutbildarna.
  • Bedömas lämplig av avdelningschef.
  • Ha fysisk möjlighet att deltaga.
  • Vara bosatt och folkbokförd i Sverige.
  • För ungdomar som ej är myndiga skall vårdnadshavare godkänna deltagande.

Om du uppfyller kraven fyll då i medlemsansökan här nedan.

Medlemsansökan