Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm Ungdomsavdelning Bromma

Historia

1925 bildades ”Avdelningen U30” inom dåvarande Landstormen (ursprunget till Hemvärnet). Brommaavdelningen var den andra i raden av avdelningar som bildades och är därför näst äldst i Sverige. Senare ombildades avdelningen till en ungdomsavdelning inom Hemvärnet, under ledningen av den dåvarande kretschefen.

Detta ledde till vad som sedermera skulle komma att bli ”Bromma Jägarkompani”. I början av 1990-talet bröts de Hemvärnsungdomsavdelningar som fanns i Stockholm ur hemvärnet och placerades inom organisationen FBU (Frivilliga befälsutbildningen), numera kallad Försvarsutbildarna.
Det officiella namnet på avdelningen är nu därför Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm Bromma Ungdom, i dagligt tal Bromma ungdomsavdelning.

I dagsläget har avdelningen cirka 20 aktiva ungdomar, vilket gör avdelningen till en av de större i Stockholm. För en fortsatt framgångsrik verksamhet fordras självklart motiverade och lämpliga ungdomar.


Kontakt Bromma ungdomsavdelning

Mikael Wirell
Mobilnummer: 070 277 64 60
E-post: bromma.ungdom@forsvarsutbildarna.se

Besöksadress: Livgardet, Granhammarskasernerna, Granhammarsvägen 196 85 KUNGSÄNGEN (Besök endast efter ö.k.)


Upptagningsområde: Bromma, Ekerö och Solna Stad samt Sundbyberg Stad 

Välkommen!


Mars på väg

Bromma ungdomsavdelning är en av fem ungdomsavdelningar inom Försvarsutbildarna Hemvärnsföreningen-HBR i Stockholmsområdet. De övriga är Järfälla, Nord Östra, Upplands Väsby samt SYD.

Som namnet antyder rekryterar vi i Bromma främst ungdomar från Västerort, med fokus på Bromma då det är där vi har vår lokal.

Våra ledord är Enkelhet – Korrekthet – Ödmjukhet, vilket vi strävar efter att uppnå i allt vi gör, under varje övning, varje lektion.
Verksamheten bedrivs i denna anda med ett lagom stort antal kompetenta och kunniga instruktörer samt med rätt tempo i utbildningen. Internationell tjänst är något av en specialitet för Bromma; övningar med denna inriktning har genomförts sedan 2000 och ett flertal instruktörer har genomfört en eller flera utlandsmissioner.

Vi har verksamhet varje torsdag kväll tillsammans med Järfälla ungdomsavdelning.