Hemvärnsföreningen

En del utav HBR-Stockholm och Försvarsutbildarna Stockholm Södermanland

Bästa förälder!

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet är ett unikt fritidsintresse som omfattar diverse reguljär, tävlingar och massvis med kurser. Syftet med själva verksamheten är att ge ungdomarna något annorlunda och givande hobbyverksamhet. Verksamheten ger goda kunskaper man har med sig genom livet, den ger minnen och vänner för livet

Verksamheten följer regler som Riksdagen eller Försvarsmakten fastslagit. Ungdomarna leds av utbildade ungdomsledare och instruktörer

För att få delta i ungdomsverksamheten ska ungdomen fylla 15 år under det året han/hon önskar att gå med, samt vara medlem i en av Försvarsutbildarnas föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Efter avslutad ungdomsverksamhet kan du söka Värnplikt, GU-F eller delta i fortsatt verksamhet.

Är ungdomen under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd. Även du som inte är Svensk medborgare är välkommen i verksamheten!

Mer information om ungdomsverksamheten finns på Försvarsutbildarnas hemsida

BILDER FRÅN VINTERKURS I ÅNN PÅ SPORTLOVET