Vald styrelse vid årsstämma den 21 mars 2022 för en tid av 1 år

Funktion

Ansvarsområde

Namn

Ordförande: Roger Nordsköld
Vice Ordförande: Irma Palm
Sekreterare: Robert Hultman
Kassör: Tomas Lind

Christer Rydén upprätthåller posten till dess att styrelsen finner en ny kassör

Ordinarie Ledamöter: Christoffer Hörnhagen
Björn Jansson
Åsa Halén
Mats Cederqvist
Stefan Cako
 
Ersättare: Peter Wallenberg
Per Johansson
Göran Andersson
Revisorer: Hans-Erik Jacobsson
Joakim Ström

Ungdomsrepresentanter nominerade av ungdomarna i alla ungdomsavdelningar

Avdelning

Ordinarie/Ersättare

Namn

Nordöstra: Ordinarie Lucia Brisman
Ersättare Isak Martinsson
Syd: Ordinarie Joar Nordmark
Ersättare Niki Tamaddon
Järfälla/Bromma Ordinarie från Järfälla Alva Koskiniemi Trolin
Ersättare från Bromma Hampus Lindholm
Upplands-Väsby Ordinarie Vakant
Ersättare Vakant