Befäl eller menig, man eller kvinna, ungdom eller vuxen.

Skall Du deltaga i regional eller föreningsvis utbildning måste Du vara medlem i någon förening.
Vi välkomnar alla som vill engagera sig inom vår verksamhet och delar den värdegrund vi håller gemensamt med (FM) Försvarsmakten, se FM:s Värdegrund.

Fyll i här nedan ansökningsblankett


Vad kostar ett medlemskap i Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm?
Medlemsavgiften för 2021 är oförändrade: 150:- Kr


Hur gör jag för att betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften betalas in på Bankgironummer (Bg): 5257-2286

Vid inbetalning av medlavg. vg. ange:  Medlemsavgift 2021, för och efternamn samt personnr. för den person som betalningen avser.


Vill Du bli medlem? Klicka på länken Medlemsansökan, och fyll i ansökan!

»   Medlemsansökan vuxen

FÖR DIG SOM ÄR UNGDOM

För att få delta i ungdomsverksamheten ska du ha fyllt 15 år och vara medlem i Försvarsutbildarna.
Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.
Är du under 18 år måste du ha målsmans godkännande för medlemskap. Då fyller du i en medlemsanökan via länken här nedan.
Som ungdom skall du inte betala in någon medlemsavgift, för ungdom gäller andra regler vad gäller medlemsavgiften.
»    Medlemsansökan ungdom