Befäl eller menig, man eller kvinna, ungdom eller vuxen.

Skall Du deltaga i regional eller föreningsvis utbildning måste Du vara medlem i någon förening.
Vi välkomnar alla som vill engagera sig inom vår verksamhet och delar den värdegrund vi håller gemensamt med (FM) Försvarsmakten, se FM:s Värdegrund.

Fyll i här nedan ansökningsblankett


Vad kostar ett medlemskap i Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm?
Medlemsavgiften för 2022 är oförändrade: 150:- Kr


Hur gör jag för att betala medlemsavgiften

Medlemsavgiften betalas in på Bankgironummer (Bg): 5257-2286

Vid inbetalning av medlavg. vg. ange:  Medlemsavgift 2022, för och efternamn samt personnr. för den person som betalningen avser.


Vill Du bli medlem? Klicka på länken Medlemsansökan, och fyll i ansökan!

»   Medlemsansökan vuxen

FÖR DIG SOM ÄR UNGDOM

Verksamheten är avsedd för ungdomar från 15 till 20 år
man kan ansöka från och med det år man fyller 15 år
och kraven för deltagande är följande:

  • Vara medlem i någon ungdomsavdelning i Försvarsutbildarna
  • Bedömas lämplig av ungdomsledare
  • Ha fysisk möjlighet att deltaga
  • Vara bosatt och folkbokförd i Sverige
  • För ungdomar som ej är myndiga skall vårdnadshavare godkänna deltagande.

Om du uppfyller kraven klicka då på länken här nedan.
Som ungdom skall du inte betala in någon medlemsavgift, för ungdom gäller andra regler vad gäller medlemsavgiften.
»    Medlemsansökan ungdom