Evenemang

Kallelse till föreningsstämma Hemvärnsföreningen-HBR, Stockholm avhåller ordinarie föreningsstämma måndagen den 10 februari 2020 kl. 19.00 Plats: Sollentuna försvarsgård, Norrvikenleden 10, Sollentuna Efter årsstämman talar chefen för Försvarsmaktens ledningsstab viceamiral Jonas Haggren över ämnet Försvarsmakten och det nya totalförsvaret möjligheter och utmaningar Styrelsen hoppas på stort deltagande från såväl vuxna som