Allmänt

Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet omfattar utbildning, tävlingar och föreningsverksamhet. Ungdomar som är utländska medborgare men bor i Sverige får även vara med. Försvarsutbildarna har särskilt utbildade ungdomsledare som tar hand om ungdomarna.

Försvarsmakten medverkar i ungdomsverksamheten främst med kurschefer, instruktörer och materiel för utbildningen. Försvarsutbildarnas ungdomsverksamhet följer de regler och anvisningar som är utgivna av dels Regeringen, dels av Försvarsmakten.

För att få delta i ungdomsverksamheten ska ungdomen fylla minst 15 år under det året han/hon önskar att gå med, och vara medlem i en av Försvarsutbildarnas föreningar som bedriver ungdomsverksamhet

Som ungdom kan man vara med i ungdomsverksamheten till och med det året man fyller 20 år.

Är ungdomen under 18 år ska föräldrar/vårdnadshavare ge sitt tillstånd.


Mer information om ungdomsverksamheten finns på Försvarsutbildarnas hemsida