Namn Period 2021 – 2022
Ordförande
Roger Nordsköld Vald av årsstämman
Vice ordförande
Irma Palm Vald av årsstämma
Sekreterare
Robert Hultman Vald av årsstämman
Kassör
Christer Rydén Vald av årsstämman
Ordinarie ledamöter
Bengt Bergman Vald av årsstämman
Peter Hawlitzky Vald av årsstämman
Mats Cederqvist Vald av årsstämman
Christoffer Hörnhagen Vald av årsstämman
Stefan Cako Vald av årsstämman
Suppleanter
Kalle Friman Vald av årsstämman
Björn Geiger Vald av årsstämman
Åsa Halén Vald av årsstämman
Ungdomsrepresentant
Mikaela Högman Nominerad av Ungdomsrådet
OliverPersell Nominerad av Ungdomsrådet
Revisorer
Hans-Erik Jakobsson Vald av årsstämman
Joakim Ström Vald av årsstämman
Valberedning
Lars Rosenqvist Vald av årsstämman
Per Johansson Vald av årsstämman
Adjungerade
Tillsatt av Konstituerande möte
Tillsatt av Konstituerande möte