Namn Period 2020 – 2021
Ordförande
Roger Nordsköld Vald av årsstämman
Vice ordförande
Irma Palm Vald av Konstituerande möte
Sekreterare
Bengt Bergman Vald av årsstämman
Kassör
Christer Rydén Vald av årsstämman
Ordinarie ledamöter
Lars Rosenqvist Vald av årsstämman
Per Johansson Vald av årsstämman
Peter Hawlitzky Vald av årsstämman
Mats Cederqvist Vald av årsstämman
Christoffer Hörnhagen Vald av årsstämman
Suppleanter
Kalle Friman Vald av årsstämman
Jan Sundkvist Vald av årsstämman
Philip Rettig Vald av årsstämman
Ungdomsrepresentant
Carolina Jidbacken Nominerad av Ungdomsrådet
Mikaela Högman Nominerad av Ungdomsrådet
Revisorer
Hans-Erik Jakobsson Vald av årsstämman
Joakim Ström Vald av årsstämman
Valberedning
Lars Rosenqvist Vald av årsstämman
Per Johansson Vald av årsstämman
Robert Hultman Vald av årsstämman
Adjungerade
Lennart Flinck Tillsatt av Konstituerande möte
Göran Andersson Tillsatt av Konstituerande möte