Ledning
Ordförande Roger Nordsköld
Vice Ordförande Irma Palm
Sekreterare Bengt Bergman
Ekonomi
Kassör Christer Rydén
AG-Utbildning
Sammankallande/Ord. Ledamot Per Johansson
Suppleant Kalle Friman
V-Ordf. Irma Palm
AG-Medlemsvård
Sammankallande/Ordinarie Ledamot Lars Rosenqvist
Suppleant Philip Rettig
Förtroendevaldungdom Mikaela Högman
Ungdomssektion
Ungdomsledare/Utbildningsledare ungdom Peter Hawlitzky
Bitr. Ungdomsledare /Adjungerad Göran Andersson
Ordinarie Ledamot Christoffer Hörnhagen
Suppleant Philip Rettig
Förtroendevaldungdom Mikaela Högman
Förtroendevaldungdom Caroline Jidbacken
Klubbmästare
Ordinarie ledamot Mats Cederqvist
Medaljkommitté
Sekreterare Bengt Bergman
Vice Ordförande Irma Palm
Ordinarie ledamot Per Johansson
Föreningsutveckling
Sammankallande/Adjungerad Lennart Flink
Adjungerad Robert Hultman
Webbmaster
Webbmaster Peter Hawlitzky
Medlemsregister
FRIDA Christer Rydén
FRIDA & CRM Peter Hawlitzky
FRIDA & CRM Irma Palm
Valberdningen
Sammankallande/Ordinarie Ledamot Lars Rosenqvist
Ordinarie ledamot Per Johansson
Adjungerad Robert Hultman
Revisorer
Sammankallande Revisor Hans-Erik Jakobsson
Revisor Joakim Ström