Ordförande


Roger Nordsköld (fd. Nilsson)
Föreningsordförande/Styrelseordförande
Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm
Norrvikenleden 10
191 49 SOLLENTUNA

Telefon: 076 397 61 30
E-post: Roger Nordsköld