Medaljkommitté


Inom varje organisation finns det ett mer eller mindre uttalat behov av belöningar för gjorda eller förväntade tjänster. Inom vissa företag har, som alla vet, detta tagit sig uttryck i form av bonusutbetalningar.

Inom vår organisation, Försvarsutbildarna, finns ju naturligtvis inga sådana belöningar.
Istället har vi möjlighet att belöna förtjänta personer med olika slags utmärkelser.
Det finns även möjlighet till att dela ut ett Stipendium som Stiftelsen Sthlms hemvärnsungdom har instiftat till i första hand en ungdom som har gjort något speciellt.

Har du/ni någon som du/ni vill föreslå skall få en utmärkelse.
Tag då kontakt med Per Johansson eller Bengt Bergman eller Irma Palm, så berättar de hur du/ni skall gå tillväga.
Eller ladda hem blanketten förslag till medalj, fyll i ansökan och skicka till medaljkommittén.Mejl till Per JohanssonMejl till Bengt BergmanMejl till Irma Palm


Ladda ned blankett: Förslag till Medalj