På grund av Covid-19 pågår inga aktiviteter just nu, vi följer myndigheternas beslut.

Försvarsutbildarna ställer in all planerad verksamhet i region Skåne och region Uppsala till och med den 17 november och i region Stockholm, Västra Götaland och Östergötland till och med den 19 november för att inte ge upphov till en ökad smittspridning.
Verksamhetsstoppet kan komma att förlängas beroende på aktuellt smittspridningsbild regionalt och gäller alla former av fysiska möten och omfattar kurser, konferenser, möten och ungdomsverksamhet.
Pågående kurser kommer dock att fullföljas.
Nu inställd verksamhet som skulle ha genomförts på uppdrag av Försvarsmakten eller Myndigheten för samhällsskydd och bered-skap, MSB, kommer inte att omplaneras för genomförande senare under året.
Vi hänvisar därför sökanden till motsvarande kurser för 2021. Information återfinns på  www.forsvarsutbildarna.se


Vi kan rekommendera en aktivitet i dessa Corona-tider.

TITTA PÅ FILM HEMMA

Klicka på denna länk till AMF filmarkiv

TA DEL UTAV DEN MILITÄRA FILMHISTORIEN!
Titta på dina favoriter bland hundratals filmer på
Armé- Marin- och Flygfilms nya playkanal. Ett fantastiskt filmbibliotek!
Filmerna sträcker sig från 1907 och framåt.