Här är några bra länkar om COVID-19

Hjälp och information

Myndigheterna om det nya coronaviruset

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Coronavirus rådgivande information

Världshälsoorganisationen

Coronavirus tillståndsöversikt

Världshälsoorganisationen

Coronavirus Q&A

Världshälsoorganisationen