Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland inbjuder till Fältskjutning


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

KULSLÄPPET är en ny enskild fältskyttetävling på Livgardets område i Kungsängen, som genomförs lördagen den 28 maj 2022. Sekretariat mm finns på Tranbygge vid Livgardet.

Lag om 4 medlemmar kan anmälas och skjuter då samtidigt. Skyttarna organiseras i omgångar om tolv. Försvarsutbildarna i Stockholms och Södermanlands län ansvarar för och organiserar övningen.

Följande riktlinjer gäller i stort för genomförandet för deltagarna:

a) Maximalt 120 deltagare fördelat på 10 omgångar.
b) Tävlingen är individuell, lag kan anmälas (högst 4 man), förening/förband kan ha flera lag. Anmälda lag tävlar i samma omgång.
c) Indelning sker av sekreteraren före start, reserver må kallas.
d) Första start för närvaroanmälan på Tranbygge kl 08.00
e) Avgift om 100 kr/deltagare tas ut. Betalas via Swish till förbundssekreteraren i samband med preliminär anmälan eller kontant vid närvaroanmälan på Tranbygge. Ingen återbetalning av erlagd anmälningsavgift kommer att ske!
f) Ingen reseersättning
g) Alla funktionärer och tävlingsdeltagare ska vara medlemmar av en frivillig försvarsorganisation (Försvarsutbildarna, Bilkåren, FRO mfl) för att vara försäkrade i samband med tävlingen.
OBS att Hemvärnet INTE är en frivillig försvarsorganisation utan en del av Försvarsmakten!
h) Endast föranmälda skyttar får deltaga. Tävlingsdeltagarna skall ha befattning i Hemvärnet/FM (med godkänd säkerhetsklass lägst RK 3
i) Vapen är medhavda tjänstevapen Ak 4. Ingen utlåning av vapen på Kulsläppet
j) Antalet stationer är åtta + inskjutningsstation
k) Anmälan senast 23 maj 2022 till stockholm@forsvarsutbildarna.se med uppgift om namn, personnummer, telefonnummer, förband, ev lag, samt medlemskap i frivillig försvarsorganisation.
l) Bekräftelse av anmälan samt ytterligare information om tävlingen kommer i särskild ordning till varje deltagare
m) För senaste information och ev ändringar se förbundets hemsida

Hjärtligt välkomna!
Johan René
Övningsledare