Vi söker fler medlemmar som vill aktivera sig i föreningens arbete.

Föreningen är nu den största i Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland liksom i Hemvärnsbefälets Riksförbund.
Våra medlemmar är hemvärnspersonal (nya och gamla), ungdomar, hemvärnsspecialister som hemvärnssjukvårdare och fältkockar och alla andra som är intresserade av hemvärnet och dess utveckling.

Vi vill komma i kontakt med dig som kan tänka dig att stötta föreningen på olika sätt som styrelseledamot, utbildare, kursadjutant eller kontaktperson för t ex hemvärnsspecialister.
Vi söker även dig som kan tänkas ställa upp som ungdomsinstruktör

Om du är intresserad, hör av dig till vice ordförande Irma Palm
irma.palm@forsvarsutbildarna.se så får vi diskutera hur vi kan gå vidare tillsammans.