Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg
HEMVÄRNET ÅTERUPPTAR SIN VERKSAMHET

Rikshemvärnschefen, generalmajor Stefan Sandborg, har beslutat att Hemvärnet återupptar sin övnings- och utbildningsverksamhet från och med måndag den 31 augusti 2020. Beslutet påverkar även frivilligorganisationerna.

Information ut om vad som gäller i just din region kommer via närmast högre chef och utbildningsgrupperna.


Rikshemvärnschefen om beslutet att återuppta Hemvärnets verksamhet:

 

”Hemvärnssoldater,

Stort tack till er alla för det ansvar ni har tagit, kopplat till rådande situation med anledning av Covid-19! Det har framgångsrikt bidragit till att säkerställa Hemvärnets operativa förmåga och vår uthållighet och handlingsfrihet i stödet till samhället och i övriga insatser.

Försvarsmaktens analyser och bedömningar avseende COVID-19, utgående från Folkhälsomyndighetens rekommendationer, ger oss nu möjligheten att återuppta vår övnings- och utbildningsverksamhet från måndagen den 31 augusti.

Verksamheten återupptas i en anpassad form utifrån de regionala och lokala förutsättningar som gäller kopplat till COVID -19. Det här kan variera över tiden och i olika delar i landet och det åligger oss nu alla ett stort personligt ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och INTE delta i Hemvärnets verksamhet om man är sjuk, har symptom eller tillhör en riskgrupp.

Nu ska vi göra det bästa vi kan av återstoden av 2020 och fokusera framåt mot 2021 vilket förhoppningsvis blir ett mer normalt utbildningsår.

Tack för din insats! Ta hand om er och jag hoppas att vi träffas i verksamheten under hösten.”

generalmajor Stefan Sandborg

——-


Efterlysning

Vi söker fler medlemmar som vill aktivera sig i föreningens arbete.
Föreningen är nu den största i Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland liksom i Hemvärnsbefälets Riksförbund.
Våra medlemmar är hemvärnspersonal (nya och gamla), ungdomar, hemvärnsspecialister som hemvärnssjukvårdare och fältkockar och alla andra som är intresserade av hemvärnet och dess utveckling.

Vi vill komma i kontakt med dig som kan tänka dig att stötta föreningen på olika sätt som styrelseledamot, utbildare, kursadjutant eller kontaktperson för t ex hemvärnsspecialister.
Om du är intresserad, hör av dig till vice ordförande Irma Palm
irma.palm@forsvarsutbildarna.se så får vi diskutera hur vi kan gå vidare tillsammans.