Vice Ordförande


Irma Palm
Vice Ordförande
Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm
Norrvikenleden 10
191 49 SOLLENTUNA

Telefon: 070 558 93 53
E-post: Irma Palm