Medaljer och utmärkelser

Av tradition inom frivilligrörelserna är medaljer, förtjänsttecken, plaketter och diplom det mest förekommande uttrycksmedlet för visad uppskattning. Andra gåvor förekommer men är då mer individuellt utformande efter mottagaren.


HBR-Utmärkelser
HBR har i likhet med de övriga frivilligorganisationerna utvecklat ett belöningssystem med förtjänstmedaljer, förtjänsttecken och plaketter med tillhörande diplom. Utöver dessa har förbundsstyrelsen tagit fram speciella presentartiklar av mer påkostat slag och där medaljer inte är tillämpbara.

Nu är det beslutat att man som alla andra medaljer först få Brons Petri och sen Silver Petri som är den Näst högsta valören i Petri medaljerna. Den finns även i 18 k Guld

»     Till HBR:s Medaljsidor


Om du anser att någon i föreningen har gjort sig förtjänt av en utmärkelse.
Tag då kontakt med föreningens medaljkommité här