Inbjudan till HLR kurs. Obs! begränsat antal platser.


Evenemangsdetaljer


Kunskap i HLR kan ses som nödvändigt för var och en – kan jämföras med att kunna simma. Det är Hemvärnsföreningen – HBR Stockholms önskan att samtliga medlemmar kan erbjudas genomföra certifierad utbildning i HLR.
Kursen vänder sig i första hand till medlemmar i Hemvärnsföreningen – HBR Stockholm som inte har genomfört utbildning tidigare eller senast för fem år sedan. Medlem som inte registrerats för erlagd medlemsavgift för året kan erlägga den senast i samband med kurs-anmälan.  
Anmälan till kurs är bindande. Antagen till kurs ges skriftligt besked senast en vecka före aktuell kursdag. Eventuella ändringar i kurs ges skriftlig information till anmäld. 2020.

Riktlinjerna för allmänt genomförande av HLR har modifierats nyligen och kan skapa behov
av kompletterande insikt med inte minst teoretisk kompetens.  
Tag tillfället och anmäl Dig till kursen.

Välkommen.
Hemvärnsföreningen – HBR Stockholm


Datum:  14 oktober 2019
Kurstid:  Samling kl 1830 lättare förtäring. Genomförande kl 19-22:30
Klädsel:  Civil oöm. Anpassad till väderlek då utbildningen eventuellt kan göras utomhus.
Plats:
  Försvarsgården i Sollentuna, Norrvikenleden 10. Se länk till karta här.

Kursanmälan:  Senast 30-sep 2019 till Hv-HBR Christer Rydén Norrvikenleden 10
191 49 Sollentuna eller E-post oce.ryden@fvgsol.org. Mobil: 0708 257987
Anmälan skall innehålla uppgifter enligt förbundets standardformulär.

Instruktör: Kn Martin Abrahamsson

OBS! Begränsat antal deltagare max10 st