Årsstämma 2020


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Kallelse till föreningsstämma

Hemvärnsföreningen-HBR, Stockholm avhåller ordinarie föreningsstämma
måndagen den 10 februari 2020 kl. 19.00

Plats: Sollentuna försvarsgård, Norrvikenleden 10, Sollentuna

Efter årsstämman talar chefen för Försvarsmaktens ledningsstab
viceamiral Jonas Haggren över ämnet

Försvarsmakten och det nya totalförsvaret
möjligheter och utmaningar


Styrelsen hoppas på stort deltagande från såväl vuxna som föreningens ungdomsmedlemmar.
En mer insatt föreläsare är svår att hitta. Kom och lyssna på ett aktuellt och intressant föredrag.

Vi bjuder på lättare förtäring

VÄLKOMNA

Hämta Föredragningslista Här


Efterlysning!
Vi söker fler medlemmar som vill aktivera sig i föreningens arbete.
Föreningen är nu den största i Försvarsutbildarna Stockholm och Södermanland liksom i Hemvärnsbefälets Riksförbund.
Våra medlemmar är hemvärnspersonal (nya och gamla), ungdomar, hemvärnsspecialister som hemvärnssjukvårdare och fältkockar och alla andra som är intresserade av hemvärnet och dess utveckling.

Vi vill komma i kontakt med dig som kan tänka dig att stötta föreningen på olika sätt som styrelseledamot, utbildare, kursadjutant eller kontaktperson för t ex hemvärnsspecialister.
Om du är intresserad, hör av dig till vice ordförande Irma Palm 070-55 89 353
irma.palm@forsvarsutbildarna.se så får vi diskutera hur vi kan gå vidare tillsammans.


Påminnelse!

Du har väl betalat medlemsavgiften? Den behövs.
Du är fösäkrad hos oss när du går kurser genom Försvarsutbildarna.
Du får medlemstidningen Försvarsutbildarna samt Slagfjädern.
Du erbjuds att deltaga i olika föreläsningar och studiebesök.

Medlemsavgift för 2020 är 150: –
Inbetalas på Bg (bankgironr) 5257 – 2286

OBS! Du som betalar via internetbank.
Markera textmeddelande i Internetbanken och skriv.

Medl. avg.  för 2020
Persnr. och namn för den betalningen avser ååååmmdd – nnnn

Inbetalning vill vi ha senast den 31 januari 2020