Årsstämma 2020


Evenemangsdetaljer

  • Datum:

Hemvärnsföreningen-HBR Stockholm

Kommer att avhålla årsmöte den 10 februari 2020.

Plats och tid meddelas i kallelse senare.

Notera datum redan nu i er kalender/agenda